Kalite, Çevre, İSG ve FSC Politikası

Ürün Kategorileri

Kalite, Çevre, İSG ve FSC Politikası

❖ Tüm faaliyetlerimizi, uyguladığımız standartlar, bağlı bulunduğumuz yasal mevzuatlar, müşterilerimizin şartları ve DOĞAN AMBALAJ kuruluş prosedürleri dahilinde sunarak müşteri memnuniyetini temel amaç alarak çalışmalarımızı sürdürmeyi,

❖ Kuruluş olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,

❖ Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,

❖ Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,

❖ Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,

❖ Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,

❖ Bu doğrultuda çalışanlarımızın Kalite, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve FSC bilincini geliştirerek, Kalite Çevre, İş Sağlığı Güveliği ve FSC entegre yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi,

❖ İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,

❖ Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Kalite, Çevre, İSG ve FSC mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,

❖ İlgili tarafların Kalite, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve FSC bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,

❖ Sürekli gelişme felsefemizi ve sistemlerimizi tüm süreçlerde entegre yönetim sistemine uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda pazar payımızı, karlılığımızı ve rekabet gücümüzü arttıracağımızı,

❖ Çalışanların, ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) deklarasyonunda tanımlanan haklara uygun olarak istihdam edilmesini sağlayacağımıza,

❖ Yasal olan ağaç, orman ürünlerini ve buna bağlı lisanlı geri dönüşüm hammaddesi kullanılarak faaliyetlerinde bulunacağımıza,

❖ Koruma değeri olan ağaç ürünlerini girdi olarak kullanmadan, sürdürülebilir bir yaklaşım ile yeniden geri kazanım ürünleri kullanacağımıza,

❖ Ormancılık faaliyetlerinde geleneksel hakların ve insan haklarını ihlal etmeyeceğimi,

❖ Sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR