Çevre Bilinci


SEVGİLİ ÇEVRE DOSTLARI,

Şimdi okuyacağınız bilgiler ve veriler reklam amacıyla değil, yaşadığımız dünyaya karşı ortak sorumluluk bilinciyle derlendi.
Kaynak olarak  resmi ve özel araştırma ve raporlardan yararlanıldı.
Aslında hepimizin bildiği ya da bildiğini sandığı, ama iş uygulamaya gelince yeterli önemi ve özeni göstermediği bir konu:

"GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM"

GERİ KAZANIM KONUSUNDA BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ?

1 TON KULLANILMIŞ KAĞIT, çöpe atılmayıp geri kazanıldığı ve kağıt üretiminde TEKRAR KULLANILDIĞI ZAMAN;

17 adet yetişmiş çam ağacının kesilmez,
36 ton sera gazı CO2 atmosfere atılmaz,
4100 kWh elektrik enerjisinin israf edilmez,
267 kg kirletici gazın atmosfere atılmaz,
1750 litre fuel-oilin israf edilmez,
3-4 m3 depolama alanı işgal edilmez,
85 m2 ormanlık alanın tahrip edilmez,
38,8 ton suyun israf edilmez.


PEKİ BUNLARIN NE KADARINI BİLİYORUZ

Yurdumuzda doğal olarak bulunan 9000 bitki türünden, yalnız ülkemizde yetişen 3000 türün endemik (Ülkemize has) olduğunu,
Ülkemizde yaşayan hayvan türü sayısının tüm Avrupa kıtasında yasayan hayvan türlerinin 1.5 katı olduğunu,
Ülkemizde doğal olarak 120 memeli hayvan, 440 kuş, 13 sürüngen, 350 balık türünün yaşadığım ve 15 memeli, 46 kuş, 18 sürüngen türünün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu,
Dünyanın büyük kuş göç yollarından ikisinin Anadolu'dan geçtiğini,
Sulak alanların, biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın en verimli bölgeleri olduğunu ve ülkemizde uluslararası öneme sahip 56 adet sulak alan bulunduğunu,
Ülkemizdeki toprakların üçte ikisinin su veya rüzgar erozyonun etkisi altında olduğunu ve her yıl 1 cm. kalınlığında ve Kıbrıs Adası büyüklüğünde toprağımızın erozyonla yok olduğunu,

Bir cam şişenin doğada 4000 yıl, plastiğin 1000 yıl, çikletin 5 yıl, bira kutusunun 10-100 yıl, sigara filtresinin 2 yıl süreyle yok olmadığını,
Bir büro elemanın yılda, 81 kilo yüksek vasıflı kağıdı çöpe attığını,
Bir topak tereyağ üretmek için 400 litre suya ihtiyaç olduğunu,
Büyük bir kayın ağacının, 72 kişinin 1 günlük oksijen ihtiyacını karşıladığını,
Dünyadaki mevcut suların ancak % 1'nin kullanılabilir su olduğunu,
Dünya yüzeyinin % 6'sının çölleşmiş, % 29'unun da çölleşme yolunda olduğunu,
Dünya nüfusuna her gün 230 bin, her yıl 93 milyon kişinin katıldığını,
Dünyada her gün sağlıksız sulardan 25.000 kişinin ölmekte olduğunu…

Gidebileceğimiz başka dünya yok sevgili çevre dostları.
Yaşanabilecek başka dünya yok.
"Bize tüm olanaklarını cömertçe sunmaya çalışan doğaya karşı birey olarak yeterince duyarlı mıyım?"

Yanıtı içimizi rahatlatmasa da bu soruyu KENDİMİZE soralım.
Ve artık başkalarının nasıl davrandığı bahanesine sığınmayalım.